Nieuwsbrief November

UTRECHT

Fietsverlichtingsactie

Het project van de verlichting.

Men kan natuurlijk, als men in een filosofische bui is, allerlei beschouwingen wijden aan het project van de Verlichting. Maar voor de Fietsersbond is het project van de Verlichting vooral de fietsverlichtingsactie die in oktober plaatsvindt. Want in oktober dringt tot ons door dat het belangrijk is dat je licht hebt op de fiets, want anders zien ze je niet. Omdat het elk jaar opnieuw – er lijkt een zekere regelmaat in te zitten – in oktober donkerder wordt.

Dus: al jaren achtereen staan vrijwilligers van de Fietsersbond (Hulde!!) op de Stadhuisbrug fietslampjes, dynamo’s, stroomkringen te controleren en repareren, zonder enige financiële contraprestatie. Tientallen achteloze fietsers gaan nadien veiliger door het verkeer. Eigenlijk is het wonder.

Zelf mocht er 14 oktober jongstleden bij zijn, niet als contro- of reparateur maar slechts als manser/promotor. (Sommige mannen hebben twee linkerhanden; ik heb er maar een.) En ik doe met betrekking tot de actie van dit jaar in vergelijking tot voorgaande jaren de volgende waarnemingen;

  1. Het was schitterend weer; dat is ook wel eens anders geweest. Er is een groot verschil tussen in het zonnetje staan en van de brug geblazen worden;
  2. De inzet van de diverse vrijwilligers was hartverwarmend – gewoon hartstikke leuk!;
  3. De klandizie leek iets achter te blijven ten opzichte van eerdere jaren. Of dat aan het mooie weer lag, aan het oprukken van de batterijlampjes, of aan de afsluiting van de Vismarkt? Je ne sais quoi.

Maar hoe of waar dan ook, tot volgend jaar!

(Een manser is de helper van de draaiorgelman, die met het geldbakje rammelt…)

Verkeerslichten en drukknoppen

Hoe zit het eigenlijk met drukknoppen bij verkeerslichten? Er liggen toch detectielussen?

Bij verkeerslichten waar detectielussen liggen, worden fietsers aangemeld voor groen zodra ze over een detectielus fietsen. Het komt soms voor dat een fietser alsnog door rood rijdt. Ook gebeurt het wel dat een fietser die vanaf de andere kant bij oranje is overgestoken, over de lus voor tegemoetkomende fietsers rijdt. Daarmee vraagt hij ook groen aan.

De verkeersregeling kijkt na een paar seconden of er nog steeds een fiets op de detectielus bij de stopstreep staat. Sta je te ver naar voren of heb je een fiets van hout of kunststof, dan heb je kans dat de detectielus je niet “ziet” en de groenaanvraag intrekt. Je krijgt dan geen groen, je wordt overgeslagen. Daarom staan er ook drukknoppen. Zodra er op de kop gedrukt is, wordt de groenaanvraag niet meer ingetrokken.

Als je een wachttijdvoorspeller ziet lopen, zal de groenaanvraag ook niet meer worden ingetrokken. Het is daarom best belangrijk  om te weten of de verkeersregeling je nog “ziet”. Dat kun je zien aan het lampje met “wacht op groen”, of aan de witte rand om de drukknop. Deze heten “terugmelding”. Als je ziet dat die kapot zijn, dan hopen we dat je het meldt op utrecht.nl/melding. Met één of twee weken worden dan alle terugmeldingen van die kruising gecontroleerd en hersteld.

De Dafne Schippersbrug

Ik reed vandaag
voor het eerst
over de Dafne Schippersbrug.

Een feestje vond ik het,
de slinger omhoog en
op de terugweg, zoef, omlaag.

De blik over het kanaal
met schepen en golfjes
schitterend in de herfstzon.

En, moet ik bekennen,
ineens is ook voor mij
LR veel dichter bij 🙂

Daar midden op die brug
twee strepen: “Start/Finish
op 100 meter van elkaar.

Ieder zijn eigen sprintje!
Zo zijn we allemaal toch
een beetje Dafne Schippers.

Ad Toumé

Bestuurswisseling Fietsersbond Afdeling Utrecht

Nieuwe bestuurslid: Patrick de Bruijn

Toen afgelopen zomer Peter van Bekkum in deze nieuwsbrief de noodkreet om nieuwe bestuursleden deed uitgaan, heb ik eigenlijk niet getwijfeld. Een sterke vertegenwoordiging van de fietsers in Utrecht vind ik heel belangrijk en een paar uur in de week zijn altijd wel vrij te maken. Sinds september ben ik met veel enthousiasme penningmeester van de afdeling Utrecht.

Mijn enthousiasme wordt gevoed door twee emoties: blijheid en boosheid. Ik zit bijna iedere dag op de fiets. Als forens tussen Vleuterweide en Utrecht-centrum ben ik blij met de fiets. Op vakantie gaat mijn fiets mee en als het mooi weer is in het weekeinde, wil ik ook wel een stukje fietsen.

Maar soms zit ik ook boos op de fiets: bij verkeerd geplaatste stoplichten, slecht onderhouden fietspaden en onveilige bouwlocaties kan ik me flink opwinden.

Het leuke van actief zijn bij de fietsersbond is dat beide emoties gebruikt kunnen worden om Utrecht een nog betere fietsstad te maken dan het nu al is.

Groet,
Patrick de Bruijn


NIEUWEGEIN

Een donker stukje Utrecht op weg naar Nieuwegein

Nu de wintertijd weer is aangebroken valt het extra op: wie vanuit Utrecht omhoog fietst, de Jutfasebrug op naar Nieuwegein, rijdt een heel stuk in het pikkedonker. Pas na een paar honderd meter fietsen, als je bijna bovenaan bent, zie je licht. Dan stralen de straatlantaarns langs de autoweg weer op het fietspad.

Deze donkere ‘tunnel’ was er vroeger niet. Toen stonden langs het eerste stuk de straatlantaarns nog tussen autorijbaan en fietspad. Tegenwoordig staan de lichtmasten tussen de autorijbanen en schermen bomen aan weerszijden van het fietspad de verlichting van omliggende autowegen af. Een (sociaal) onveilige situatie. Het donkere gedeelte is grondgebied van Utrecht. Elke dag fietsen hier zo’n 8000 (brom)fietsers van en naar Nieuwegein. Tijd voor licht op de zaak: wie helpt ons uit (of juist in) de brand?

Van de voorzitter

Utrecht verbiedt fietsen op de Vismarkt en Oudegracht oostzijde
De gemeente heeft 24 verkeersbesluiten genomen waarmee de uitbreiding van het voetgangersgebied langs de Oudegracht een feit is geworden. De verkeersborden op straat moeten nog vervangen worden, maar sinds 30 september is het van 10 tot 18 uur verboden om te fietsen op de Vismarkt en de rest van de Oudegracht Oostzijde, tussen het voormalig Postkantoor en de Hamburgerstraat.

We zijn het volstrekt oneens met de afsluiting van de Vismarkt en aanliggende stukken van de Oudegracht voor fietsers:

  • Er is geen sprake van een probleem: de gezellige drukte hoort bij een grote stad
  • Veel fietsers mijden de Vismarkt nu al, ze kiezen een andere route
  • Fietsers op de Vismarkt rijden met aangepaste snelheid of stappen af
  • Fietsers zullen het verbod negeren, het fietsverbod wekt daardoor juist irritatie op en werkt alleen maar averechts
  • Het fietsverbod zorgt voor doodse straten, zoals nu al het geval is op de Steenweg en Choorstraat
  • Handhaving is erg duur, dat geld kan beter aan een aantrekkelijke alternatieve route worden besteed

Wat wil de Fietsersbond? 
We willen dat eerst de hele alternatieve hoofdfietsroute aantrekkelijker wordt ingericht: van het Janskerkhof via de Domstraat, Korte en Lange Nieuwstraat, Agnietenstraat, Nicolaaskerkhof en Twijnstraat / Wijde Doelen naar de Tolsteegbrug, in beide richtingen. Een goed alternatief verleidt fietsers om de drukte te mijden. Als dat niet voldoende helpt, kan de Oudegracht en Vismarkt worden ingericht als wandelstraat, waarbij de fiets te gast is. De fietser kent dan zijn plek en past zijn gedrag aan, maar het is niet verboden er te fietsen.

Utrecht presenteert zich internationaal als wereldfietsstad, maar deze maatregelen staan haaks op het belang van fietsers. We gaan bezwaar aantekenen tegen de genomen verkeersbesluiten en we hopen dat de leden van de gemeenteraad de wethouder kunnen overtuigen van de onzin van deze nieuwe regels.

Peter van Bekkum
Voorzitter

Categorieën