Nieuwsbrief Oktober

UTRECHT

Fietsverlichtingsactie 14 oktober – Hulp gevraagd 

Verlichting draagt bij aan de veiligheid. Met de donkere wintermaanden zien we nog steeds dat er veel fietsers zonder licht rijden. Door deze verlichting te repareren willen we het belang laten zien van goede fietsverlichting  Op zaterdag14 oktober organiseren wij weer onze jaarlijkse fietsverlichtingsactie. Hierbij  zullen vrijwilligers van onze afdeling op de Stadhuisbrug fietsverlichting van het aanwezige publiek gratis repareren. De actie begint om 11 uur en om 15 uur worden de laatste volgnummers uitgedeeld.

Natuurlijk ben je van harte uitgenodigd om met je kapotte fietsverlichting langs te komen. Ook zoeken we nog reparateurs en vrijwilligers voor ledenwerving / standbemanning om deze actie mogelijk te maken. Als reparateur herstel je zelfstandig fietsverlichtingen. Enig inzicht in stroomkringen en minimaal één rechterhand zijn dus vereist. Kom je er desondanks niet uit, dan kun je altijd terugvallen op een ervaren collega.

De sfeer op de fietsverlichtingsactie is erg gezellig en de waardering door het publiek is over het algemeen heel goed te noemen. Zin om te komen helpen of liever eerst meer informatie? Stuur ons een mailtje.

 

Verslag van de Fietspompactie

De  landelijke Fietspompactie in Utrecht.
Op 29 augustus 2017 heeft de Fietsersbond Utrecht meegedaan aan de landelijke fietsactiedag. Het was een publieksvriendelijke actie waar fietsers zowel in de ochtend- als in de avondspits gratis hun fietsbanden konden laten oppompen door actieve vrijwilligers (activo’s) van de fietsersbond afdeling Utrecht. In de tussentijd kreeg de fietser voorlichting  om zo fijn en snel mogelijk te kunnen fietsen.
Met goed opgepompte banden fiets je beter, slijten je velgen minder snel en kom je gemakkelijker vooruit. Met goede verlichting op je fiets zorg je ervoor gezien te worden en kun je de weg voor je verlichten. We pompten zowel banden met gewone fietsventielen als banden met sportwielventielen op. We gaven ook voorlichting over de verschillende fietspompen die er zijn.

 

 

In de avonduren organiseerde de gemeente Utrecht op het stadhuis een inloopavond met voorlichting over de beperkte fietstijden voor de fietser op de Oude Gracht en de binnenstad. De gemeente is van plan om de Oude Gracht gedeeltelijk voor fietsers te verbieden tussen 10:00 en 18:00 uur. De fietsersbond betreurt dit en streeft ernaar op zo veel mogelijk plaatsen de fietser te gast te laten zijn. Het handhavingsbeleid is niet bepaald klantvriendelijk voor ons fietsers.

Westelijke stadsboulevard en Fietsersbond Utrecht

Westelijke stadsboulevard – Wat was onze inbreng?

In de nieuwsbrief van juni werd gemeld dat de inspraak voor de westelijke stadsboulevard van start ging. Inmiddels hebben wij onze inspraakreactie aan de gemeente gezonden.
De hamvraag was natuurlijk: is het goed voor fietsers als de Thomas à Kempisweg autovrij wordt (een FRIS alternatief) en al het verkeer langs de Vleutenseweg en het Thomas à Kempisplantsoen wordt geleid? De wachttijd voor fietsers zou gemiddeld met 29% dalen. Maar we wilden dat per oversteek zien, omdat we in de fiets-telweekgegevens kunnen zien dat lang niet alle oversteken even druk zijn. De gemeente heeft ons die gegevens gegeven.
In de gemeentelijke variant blijken fietsers bij nagenoeg alle oversteken een cyclustijd van 100 seconden te krijgen. In de FRIS-variant verdwijnen er twee oversteken en daalt de cyclustijd naar 81 seconden. Bij die korte cyclustijd kunnen fietsers 2* groen per cyclus krijgen zonder dat het autoverkeer vastloopt. Dan kun je als fietser echt vliegensvlug over de Majellaknoop heen! Als je bij alle oversteken een keer maximaal zou wachten, ben je in de gemeentelijke variant 664 seconden kwijt (min de groentijd voor fietsers – 8 seconden?) en in FRIS met 2* groen slechts 188! We zijn daarom zeer enthousiast over dat FRIS alternatief. Zie http://www.eenfrisalternatief.nl/  Inmiddels is er ook al een raadsinformatieavond geweest, hier kun je onze inbreng zien.

 

 

Fietstelweek is leuk maar permanent tellen is beter

Eén van de acties uit het Actieplan Utrecht Fietst is het beter monitoren van de ontwikkeling van het aantal fietsers. De gemeente telt daarom het aantal fietsers op verschillende routes met vaste telpunten. Tot dusver werd vooral geteld met lussen van de verkeerslichten. Maar die telmethode is niet altijd even betrouwbaar, bovendien worden delen van het fietsnetwerk niet geteld. De gemeente investeerde daarom in de aanleg van speciale telslangen. Deze slangen tellen het aantal fietsers heel nauwkeurig.

Waar liggen de telpunten?
De gemeente legde een netwerk van nieuwe permanente fietstelpunten aan. Eerder al legde de gemeente fietstelpunten op de Martin Luther Kinglaan, de Vleutenseweg, de Kanaalweg, het Vredenburg, de Amsterdamsestraatweg, de Lucasbrug, de Venuslaan, de Biltstraat, de Archimedeslaan en de Weg tot de wetenschap. De nieuwe telpunten liggen op de Dafne Schippersbrug, in de Cremerstraat, op de Maliesingel, op het Zandpad (bij de Rode brug) en op de Kardinaal de Jongweg. In totaal zijn er nu 15 fietstelpunten in Utrecht. Met de cijfers uit de telpunten kan de gemeente toekomstige beleidskeuzes beter maken en onderbouwen.

Nieuwegein

Fietsnet Nieuwegein

feestelijk ingewijd met Color Bike Tour

Fietsnet Nieuwegein, het bewegwijzeringssysteem voor fietsers in Nieuwegein, is zaterdagavond 23 september feestelijk in gebruik genomen met de Color Bike Tour (bekijk het filmpje: https://youtu.be/lxInfvlrDq0). Fietsnet is in goede samenwerking tussen acht actieve vrijwilligers van FietsersbondNieuwegein en de gemeente Nieuwegein tot stand gekomen.

In drie maanden tijd plakten de acht vrijwilligers zo’n 5000 gekleurde stickers op lantaarnpalen. Die markeren de negen verschillende routes A tot en met I. De gemeente plaatste de routeborden op alle kruisingen van routes en aan de uiteinden.

Op de website van de gemeente Nieuwegein vind je de interactieve kaart van Fietsnet met de routes, zodat je makkelijk je weg vindt.

Fietsersbond Houten was onze inspiratiebron voor Fietsnet. Dank voor alle goede tips en aanwijzingen! Welke (buur)gemeente volgt? Utrecht misschien?

Van de voorzitter

Derde verjaardag fietsfile Maliebaan: reden voor een feestje? 
Op 30 september is het precies 3 jaar geleden dat in Utrecht een enorme fietsfile ontstond in de Nachtegaalstraat, voor het kruispunt met de Maliebaan. Normaliter fietst iedereen dan uiteindelijk door rood, maar nu deelden politieagenten aan de overkant bekeuringen uit en bleef iedereen keurig wachten. Met de fietsfile haalde Utrecht landelijk het nieuws.


Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/politie-veroorzaakt-enorme-fietsfile-utrecht

Na onderzoek door de gemeente bleek dat de detectie van het verkeerslicht stuk was. De detectie werd gerepareerd en het licht bleek voor fietsers 5x zo lang op groen te kunnen. De bekeuringen werden helaas niet kwijtgescholden. http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1231833/

De slechte afstelling van verkeerslichten in de stad was voor ons geen verrassing. Al in 2012 hadden we de gemeente gevraagd om minder lang te hoeven wachten. Lees meer.

Een week na de fietsfile voerden we als Fietsersbond actie op het Ledig Erf, voor geloofwaardige regelingen van de verkeerslichten. We deelden krentebollen uit om het wachten te verzachten. https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1233121/bond-voert-actie-tegen-fietsfiles-utrecht.html


Bron: Fietsersbond afd Utrecht

De gemeente startte vervolgens een “meldpunt verkeerslichten”. Dat maakte veel reacties los: de gemeente ontving 5.000 meldingen, over vrijwel alle 200 verkeerslichten in de stad. Veel verkeerslichten bleken slecht afgesteld of helemaal overbodig.

Inmiddels zijn we 3 jaar verder. De meldingen hebben er toe geleid dat op 7 kruispunten de verkeerslichten zijn weggehaald, 5 verkeerslichten zijn uitgeschakeld, 2 verkeerslichten staan korter aan en de afstelling van veel regelingen is verbeterd voor de fiets. En er lopen nog diverse studies naar mogelijkheden om fietsers meer groen te geven. De gemeente heeft bovendien aandacht besteed aan het signaleren en repareren van vele kapotte detectielussen, waardoor we op veel plekken niet langer onnodig wachten.
http://mobiliteitsdata-utrecht.nl/verkeer/vri/

Is er nu dan niets meer te klagen? Toch wel. Wij denken dat veel meer verkeerslichten weggehaald kunnen worden. Omdat verkeerslichten niet de veiligste oplossing zijn voor kruispunten: dat zijn rotondes en ook voorrangskruispunten scoren beter op veiligheid. https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/kruispunttypen Bij verkeerslichten zijn de snelheden van kruisend verkeer hoger, met een veel grotere kans op ernstig letsel als het rode licht wordt genegeerd. Fietsers staan relatief lang te wachten tot alle autorichtingen zijn geweest en krijgen relatief kort groen. Koppelingen tussen kruispunten vergroten de wachttijd voor de fiets.

Verkeerslichten zouden alleen moeten worden toegepast als de capaciteit van het kruispunt daar om vraagt (> 20.000 mvt/etm) en niet vanwege de veiligheid. We denken dat een derde deel van de verkeersregelingen in de stad weggehaald kan worden. Dus wat ons betreft graag een tandje erbij!

Peter van Bekkum
Voorzitter

 

Categorieën