Nieuwsbrief juni

Nieuwsbrief Fietsersbond afdeling Utrecht – juni 2017
Fietsnieuws uit Utrecht:
Krijgen fietsers een tunnel onder de nieuwe busbaan door?
Rotonde op de Schoolstraat
Inspraak Westelijke stadsboulevard gestart
Verslag ledenvergadering 10 mei
Nogmaals Lage Weide op de fiets: reconstructie van de Reactorweg

Fietsnieuws uit Nieuwegein:  
Metro-fietsbewegwijzeringssysteem zoekt camjo’s
Fietsmaatregelen op het Liesboschterrein: hersenkraker voor alle partijen

Van de voorzitter


UTRECHT

Krijgen fietsers een tunnel onder de nieuwe busbaan door? 
In mei heeft de gemeente het plan voor de busbaan in de Dichterswijk openbaar gemaakt. Deze busbaan loopt aan de zuidkant van de Jaarbeurs naar het Centraal Station, langs de Tellegenlaan. Die heeft nu een rijbaan voor auto’s en een fietspad, daar komen een busbaan en een fietspad bij. Langs het Merwedekanaal (de Kanaalweg) loopt de regionale doorfietsroute van Nieuwegein naar Breukelen. De gemeente heeft plannen om een tunnel aan te leggen die onder de busbaan doorgaat, zodat fietsers langs het kanaal ongestoord kunnen doorfietsen. Maar om kosten te besparen is er ook een alternatief met alleen verkeerslichten.


Kruising Kanaalweg – Tellegenlaan

Wij willen graag dat die tunnel er komt omdat een verkeerslicht niet veilig is (SWOV, 2014) vanwege de hogere snelheden bij aanrijdingen. En op een doorfietsroute moet een fietser volgens het mobiliteitsplan van de gemeente Utrecht, Slimme Routes Slim Regelen Slim Bestemmen, zo min mogelijk vertraging oplopen. Dat pleit dus ook tegen verkeerslichten.

Om onze wensen voor een tunnel kracht bij te zetten hebben we op dinsdag 9 mei tussen 7 en 9 uur de fietsers op het kruispunt geteld. In totaal waren dat 2.511 fietsers. In het drukste uur, tussen 8 en 9 uur, waren dat er 1.676 en dat zijn heel hoge aantallen. Genoeg reden om een tunnel aan te leggen! We hopen dat de gemeente bereid is ruimte te vinden voor het ontbrekende bedrag.


De geel gemarkeerde stromen kruisen de Tellegenlaan en de busbaan en hebben baat bij een tunnel. 

Nogmaals willen we alle vrijwilligers bedanken die aan de telactie hebben meegewerkt.
Filmpje van de fietsers, met dank aan Olivier Beens

Rotonde op de Schoolstraat
Al jarenlang wordt aan de inwoners van Vleuten een rotonde beloofd op de kruising Schoolstraat – Thematerweg. De rotonde moet ervoor zorgen dat er minder verkeer door Vleuten gaat rijden.

Eindelijk ligt er nu een ontwerp voor de rotonde: over drie van de vier takken komt een tweerichtingsfietspad, over de vierde tak heen kun je niet oversteken. Bij één van de takken, de Smalle Themaat, ligt het fietspad te dicht bij de rotonde: chauffeurs kunnen fietsers op het fietspad dan niet goed zien en dat is niet veilig. Door de eigendomsgrenzen schijnt het helaas niet anders te kunnen.
In het plan krijgen fietsers die vanuit het dorp komend linksaf slaan naar de Thematerweg toe (LF-route!) voorrang op het achteropkomend verkeer. Wij zijn bang dat chauffeurs dat niet tijdig in de gaten hebben. Op ons verzoek wordt onderzocht of er een middeneiland kan komen, waarbij auto’s fietsers niet nét voor de rotonde (linksafslaande) fietsers in gaan halen.


Ontwerp rotonde Schoolstraat – Thematerweg

Het voetpad naar de Rubenslaan (grijze lijn in onderstaande kaart) dat nu veel door scholieren (Vleutense kinderen die in Maarssen op school zitten) wordt gebruikt, is straks niet meer bereikbaar voor fietsers. De scholieren moeten dan ofwel tweemaal de drukke Schoolstraat oversteken (rode lijn), of 150 m omrijden via de Smalle Themaat (paarse lijn). De route via de Smalle Themaat naar de Rubenslaan wordt op ons verzoek wel bewegwijzerd. Er is een ander punt gepland waar scholieren op elkaar kunnen wachten voor ze naar Maarssen fietsen, waardoor de route via de Smalle Themaat wat logischer wordt. We vrezen echter dat veel scholieren geen gebruik zullen maken van de lange maar veilige route. We begrijpen ook niet goed waarom dit voetpad geen fietspad mag worden. Het voetpad loopt dood op de rotonde, vanaf de rotonde vindt de gemeente het blijkbaar niet belangrijk om een voetpad aan te leggen en moeten voetgangers ook op het fietspad lopen.


Situatie rond Rubenslaan

Inspraak Westelijke stadsboulevard gestart
Eerder dit jaar schreven we in deze nieuwsbrief al over de Westelijke stadsboulevard. De gemeente is nu een stuk verder en heeft voor het grootste deel van het traject het ontwerp gereed (in grote lijnen – op functioneel ontwerp niveau). Voor de fietsers komt er op vele (deel) trajecten een verbetering, zoals

  • Dubbelzijdig fietspad
  • Meer oversteeklocaties
  • Vermindering van het aantal stoplichten

De puzzel die overblijft is de Majellaknoop. Hiervoor heeft de gemeente 2 varianten ontworpen: één variant zonder auto verkeer op Thomas à Kempisweg, en één variant met autoverkeer op deze weg.


Variant 1 – zonder autoverkeer op de Thomas á Kempisweg

De gemeente geeft nog tot 10 juli de mogelijkheid tot inspraak. Aangezien er nog niet gekozen is tussen de twee varianten van de Majellaknoop is dit een hele mooie kans  om invloed uit te oefenen op het eindresultaat. De Fietsersbond gaat dit zeker inspreken. Eén van onze overwegingen is de wachttijd van fietsers voor de verkeerslichten.

Het staat elke burger vrij om in te spreken.Als je dit wilt doen of  of meer informatie wilt, kijk dan hier:
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/westelijke-stadsboulevard/

Verslag ledenvergadering 10 mei
Op 10 mei vond de ledenvergadering van de afdeling Utrecht plaats. Met bijna 20 leden was de vergadering goed bezocht. Na bespreking van het jaarverslag en de financiën, kwamen heikele punten zoals de doorfietsroute over industrieterrein Lage Weide (waarover verderop in deze nieuwsbrief meer) en de behandeling van de speed pedelic door de Fietsersbond aan de orde.

Toen deze onderwerpen achter de rug waren, vertelde Saskia Kluit, directeur van de landelijke Fietsersbond, over inspirerende voorbeelden van fietsen in buitenlandse steden. Ook daar wordt vaak hard aan de weg getimmerd. Maar in Utrecht hebben we weinig te klagen vergeleken met de voorbeelden die ze liet zien. Desalniettemin is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering :-). Saskia had zoveel te vertellen dat het al snel 22.00 uur was. Tijd voor een borrel!

Nogmaals Lage Weide op de fiets: reconstructie van de Reactorweg
De Reactorweg is één van de doorfietsroutes op bedrijventerrein Lage Weide. De gemeente heeft het plan opgevat om de aantrekkelijkheid ervan te verbeteren, om het gebruik van de fiets voor woon-werk verkeer te vergroten. Ze werkt daarbij samen met ons en met een vertegenwoordiger van de bedrijven, die de campagne trekt om de gedragsverandering voor elkaar te krijgen.

Om de fietsroute langs de Reactorweg aantrekkelijker te maken hebben we de gemeente geholpen met concrete suggesties voor de vormgeving van fietsstroken en kruispunten. We hebben daarbij aangegeven dat de fietsroute langs de Atoomweg ook een belangrijk onderdeel is van de boven-regionale fietsverbinding tussen Nieuwegein en Utrecht aan de ene kant en Maarssen en Breukelen aan de andere kant. Maar de verbindingen vanaf Lage Weide over het Amsterdam Rijnkanaal en naar Maarssen vallen, zoals dat netjes heet, helaas buiten de projectgrenzen. We blijven ons ook daar sterk voor maken.


NIEUWEGEIN

Metro-fietsbewegwijzeringssysteem zoekt camjo’s
Camjo’s? Wat zijn dat nou weer, zul je misschien denken. Camjo’s zijn CameraJournalisten, en daar zijn we naar op zoek! Tussen 10 en 28 juli willen we de gekleurde (en dan bestickerde) fietsroutes van ons nagelnieuwe Nieuwegeinse metro-fietsbewegwijzeringssysteem op video vast laten leggen. In die periode krijgen de testrijders een Nieuwegein-fietst-T-shirt in de kleur van de route en een TomTomBanditcamera te leen. Zij kunnen zelf hiermee een filmpje (max 1 minuut) maken en de beelden eventueel monteren. Heb je zin om mee te doen? Laat het weten aan nieuwegein@fietsersbond.nl. Voor het plakken van stickers op zaterdagochtend 17 juni (en later) hebben zich al verschillende enthousiaste Nieuwegeinse fietsers opgegeven, maar we kunnen nog wel wat handjes gebruiken. We hebben mooi weer besteld. Aanmelden kan op hetzelfde adres.

Fietsmaatregelen op het Liesboschterrein: hersenkraker voor alle partijen
De meimaand was Liesboschmaand: we spraken in bij de raadscommissie ROM van Nieuwegein, overlegden met gedeputeerde Verbeek van de provincie en maakten een afspraak met de vertegenwoordigers van Laagraven Investment om te praten over de fietsmaatregelen op het Liesboschterrein (zie ook de interactieve kaart). Gemeente, provincie en ontwikkelaars/eigenaren zijn de belangrijkste spelers in het gebied en een acceptabele oplossing voor fietsers kan er alleen komen als alle partijen willen investeren in fietsvoorzieningen. De beide overheden omdat het hier gaat om een fietsroute van regionaal belang. En de eigenaren omdat zij dit gebied willen ontwikkelen en dus een verantwoordelijkheid hebben voor een goede verkeersafwikkeling.

We zijn positief over het idee om de door ons al lang geleden voorgestelde fietsersbypass aan te leggen. Maar de geplande gelijkvloerse extra autokruising daar mag geen oponthoud betekenen voor de ca 3.000 fietsers per etmaal die zich langs de provinciale wegen van Houten naar Nieuwegein spoeden! Een provincie die de ambitie heeft het fietsgebruik in 2030 te verdubbelen zal dat toch niet laten gebeuren? Lees er meer over in onze blog.

Van de voorzitter

Logistieke bedrijven pakken de fiets in Utrecht

Utrecht is een ideale proeftuin voor pilots van logistieke bedrijven en bezorgdiensten, die hun spullen niet meer met een bestelbus maar met de fiets willen vervoeren. Een vertrouwd gezicht is de fietskoerier, die al vanaf 2004 in Utrecht pakketjes bezorgt op de fiets. Al meer dan ’n jaar bezorgen Foodora en Deliveroo maaltijden aan huis, op de fiets. Nieuw is dat DHL sinds januari in Utrecht rondrijdt met Cubicycles, een containerfiets op 4 wielen met een afneembare container van een kubieke meter.

Een nieuw initiatief, gestart in mei, is de CityServiceBike: onderhoudsmonteurs met een klus in de stad kunnen bij station Vaartse Rijn hun bestelbus parkeren en daar een e-bakfiets leasen. Ze rijden daarmee sneller naar hun klanten, parkeren voor de deur, kunnen meer klanten op één dag doen, besparen op parkeerkosten en dragen bij aan gezonde, fitte monteurs. Inmiddels rijden ze voor Coca Cola, Douwe Egberts en KPN – niet de kleinste bedrijven!
De voordelen van fietsen in de stad zijn zo groot, dat sinds deze week zelfs de ANWB Wegenwacht op de fiets door de stad rijdt!

We zijn blij met deze innovaties, die zorgen voor een beter klimaat in de stad en minder luchtvervuiling en herrie. We hopen dat de gemeente tijdig inspeelt op deze kansen en zorgt voor voldoende brede fietspaden voor al deze grote en snelle fietsen.

Peter van Bekkum.

Categorieën