Standpunt

 

In oktober 2009 maakt de Fietsersbond afdeling Utrecht bij de gemeente kenbaar voorstander te zijn van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De noodzaak van een fietsbrug wordt in het volgende document onderbouwd:
Standpunt FB oktober 2009.pdf

In januari 2010 presenteert de gemeente de eerste schetsen voor de inpassing van de fietsbrug in het Victor Hugoplantsoen. Ook wordt er over een andere locatie voor de brug nagedacht, namelijk bij het sportpark Marco van Basten. De Fietsersbond maakt gebruik van de inspraakmogelijkheid om de voor- en nadelen voor fietsers van de verschillende varianten te benadrukken:
Reactie FB februari 2010.pdf

In janauri 2011 komt het college met het concept-besluit om de fietsbrug aan te leggen en daarbij de scholen in het Victor Hugoplantsoen te verplaatsen. De Fietsersbond reageert hierop met de volgende inspraakreactie:
20110221 inspraakreactie fietsbrug.pdf