Fietsbrug

Al in de jaren negentig zijn er plannen om een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal te bouwen. Deze brug moet Leidsche Rijn met de rest van Utrecht verbinden voor langzaam verkeer. In 2002 wordt echter besloten te wachten met de aanleg van de brug tot de A2 zal zijn overkapt.

In 2009 worden de plannen voor de aanleg van de brug concreter. Dan blijkt echter dat de aanlanding in het Victor Hugoplantsoen, op de oostelijke oever van het kanaal, een lastige puzzel is en dat bewoners van Oog in Al zich zorgen maken over de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in hun wijk. Er wordt een klankbordgroep ingesteld waarin belanghebbenden nadenken over de aanlanding van de brug aan de kant van Oog in Al. De Fietsersbond maakt geen deel uit van deze klankbordgroep, maar volgt de ontwikkelingen op de voet en geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies.