Wat gaat 2018 ons brengen?

We zijn 2018 uitstekend begonnen met een gezellige en drukbezochte nieuwjaarsborrel. Samen met de wethouder, raadsleden en ambtenaren hebben we de start van het jaar gevierd in de Kargadoor. Jos Sluijsmans (www.Fietsdiensten.nl en het International Cargo Bike Festival) en Tobias Molenaar (www.defietskoerierutrecht.nl) verzorgden inspirerende presentaties over logistieke oplossingen op de fiets. De fiets biedt in uiteenlopende verschijningsvormen enorm veel mogelijkheden om pakjes en pakketjes te vervoeren in en door de stad!

Dit voorjaar strijden de politieke partijen weer om de gunst van de kiezers: op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben drie experts bereid gevonden om zitting te nemen in een onafhankelijke jury, die het meest fietsvriendelijke verkiezingsprogramma gaat selecteren. De jury bestaat uit Bas Hendriksen (voorzitter, adviseur/projectleider bij verkeerskundig adviesbureau Loendersloot Groep), Michiel Slütter (hoofdredacteur van de Vogelvrije Fietser) en Ilse Harms (verkeerspsycholoog). Begin maart reiken we de prijs uit aan de partij met het beste fietsprogramma. Datum, tijdstip en locatie maken we in de volgende nieuwsbrief bekend.

Ook in 2018 kunnen we je hulp goed gebruiken om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren. Heb je klachten over of ideeën voor het verbeteren van fietsvoorzieningen in de stad, neem dan even contact op via utrecht@fietsersbond.nl of 06 4430 4099.

Peter van Bekkum
Voorzitter

Categorieën