Begroting 2018 gemeente bevat mooie punten voor fietsers!

Tweemaal per jaar is er een marathonzitting van de gemeenteraad: in juni en in november. In juni wordt de jaarrekening over het voorgaande jaar vastgesteld, en wat er moet gebeuren met allerlei “potjes”. In november gaat het om de begroting voor het volgende jaar. Voor zo’n marathonzitting hebben de raadsleden al honderden pagina’s met tekst en uitleg doorgeploegd en besproken in commissiedebatten. Omdat in zo’n zitting alle onderwerpen waar geld aan uitgegeven wordt aan de orde kunnen komen, worden er vaak veel moties en amendementen ingediend. Tijdens de marathonzitting op 9 november zijn er voor de fiets belangrijke amendementen en moties aangenomen. Amendementen móeten worden uitgevoerd, moties mag het College eventueel naast zich neerleggen.

Een amendement van de VVD dat verkeersveiligheid een doel op zich is VVD-amendement verkeersveiligheid werd unaniem aangenomen. Het doel van het verkeersbeleid is nu: Utrecht is een aantrekkelijke, verkeersveilige en bereikbare stad, die duurzaam leefbaar en gezond is”. “We bouwen met fysieke maatregelen aan een duurzame en verkeersveilige infrastructuur”.

Het CDA berekende dat de parkeeropbrengsten gaan stijgen en kreeg het voor elkaar dat de meerderheid van de Raad besloot van dat geld, € 306.000,=, uit te geven aan veiliger looproutes in de stad en extra stallingen (nietjes) in de binnenstad. Zie CDA amendement.

D66 en de Christenunie Motie D66 en CU over evaluatie  dienden een motie in dat de evaluatie van verkeersveiligheidsprojecten beter moet. De Raad wil regelmatig een voortgangsrapportage over de stand van zaken daarvan. Die motie is unaniem aangenomen.

Student en Starter diende een motie in Motie SenS over afvaltransport  over afval wegbrengen op de fiets, die het College gaat uitvoeren, er hoefde niet over gestemd te worden. Veel afval moet naar de afvaldepots gebracht (elektrische apparaten, zand, aarde, steen, sanitair en alles dat meer is dan 1,5 m3.) Krijg het maar mee op je fiets! Je kunt een auto-aanhanger huren…  Er zijn steeds meer mensen in de stad zonder auto. Het College komt in het 1e kwartaal van volgend jaar met een plan hoe fietsers kunnen worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld met een elektrische bakfiets. We zijn er blij mee!

 

Categorieën